Bùi Đức Tiến – Thạc sĩ Ngôn ngữ học

26 Tháng Tám, 2017

HỌC GIỎI TIẾNG ANH TOÀN DIỆN: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT

Khóa học " Phương Pháp Học Thành Thạo Bốn Kỹ Năng Tiếng Anh" sẽ giúp bạn hệ thống lại những kiến thức vốn có của mình một cách khoa học và giúp bạn nắm chắc 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)