Đậu Thị Nhung – Giảng viên

26 Tháng Tám, 2017

TỰ CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

Khóa học DINH DƯỠNG ỨNG DỤNG - SỐNG KHỎE VỚI RAU CỦ QUẢ , Tự chữa bệnh không dùng thuốc sẽ hướng dẫn cho học viên biết cách chăm sóc sức khỏe chủ động bằng dinh dưỡng. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)