Hà Kế Tú – Giảng viên Guitar

26 Tháng Tám, 2017

HỌC ĐỆM HÁT GUITAR CÙNG HAKETU

Trong khóa học đệm hát Guitar này, bạn sẽ biết các kiến thức cơ bản trong Guitar đệm hát, gồm nhạc lý cơ bản và các điệu đệm hát cơ bản. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)
26 Tháng Tám, 2017

GUITAR ĐỆM HÁT NÂNG CAO CÙNG HAKETU

Trong khóa học guitar nâng cao này, bạn sẽ đượ ôn lại các kiến thức cơ bản trong Guitar đệm hát, gồm nhạc lý cơ bản và các điệu đệm hát cơ bản đến nâng cao (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)