26 Tháng Tám, 2017

GUITAR ĐỆM HÁT 30 NGÀY CÙNG HIỂN RÂU

Khóa học Guitar 30 ngày cùng Hiển Râu bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng, ngắn gọn và cần thiết nhất phục vụ cho mục đích đệm hát cơ bản. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)