Lê Việt Dũng – Giáo viên Guitar

26 Tháng Tám, 2017

KỸ NĂNG HỌC GUITAR HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Khóa học Kỹ năng học guitar hiệu quả cho người mới bắt đầu sẽ chỉ ra cho các bạn hướng đi đúng dễ hiểu,dễ tập và hiệu quả ứng dụng ngay khi học. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)