Nguyễn Thị Hà Bắc

26 Tháng Tám, 2017

TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU

Khóa học giúp bạn tìm ra động lực tự học Tiếng Anh đúng đắn và duy trì học lâu dài, xoá bỏ niềm tin giới hạn về bản thân và tiếng Anh; phá vỡ tư duy học sai lầm (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)
26 Tháng Tám, 2017

PHÁT ÂM CĂN BẢN VÀ 1500 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

Khóa học Phát âm căn bản 1500 từ vựng tiếng Anh cung cấp bạn trên 20 bài nghe Phát âm cơ bản gắn với từng âm cấu trúc câu phổ biến nhất. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)