26 Tháng Tám, 2017

TỰ HỌC THỔI SÁO TRÚC TRONG 21 NGÀY

Khóa học Thổi sáo trúc 21 ngày bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng, ngắn gọn và cần thiết giúp sử dụng loại nhạc cụ này. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)