Ruby Thảo Trần – Thạc sỹ Tiếng anh

26 Tháng Tám, 2017

ANH VĂN GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HOÀN TOÀN MẤT GỐC

Khóa học Anh văn giao tiếp cho người mất gốc với Phương pháp giao tiếp siêu tốc kiểu Mỹ, dễ học, dễ nói, dễ thành công. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)