ThanhMaiHSK – Tiến sỹ ngôn ngữ

26 Tháng Tám, 2017

TỰ HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Khóa học "Tiếng Trung giao tiếp cơ bản" dành cho những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Trung và muốn học tiếng Trung từ những bước cơ bản đầu tiên (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)