Trương Thị Lan Anh

26 Tháng Tám, 2017

CHIẾN THUẬT CHINH PHỤC IELTS SPEAKING

Khóa học IELTS SPEAKING được thiết kế nhằm giúp cho người học có cái nhìn toàn diện về Ielts speaking, cách tiếp cận, cách trả lời như thế nào để ghi điểm