Victoria Duong – Giảng viên Tiếng Anh

26 Tháng Tám, 2017

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CĂN BẢN CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Khóa học tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người Mất gốc của Giảng viên Victoria Duong sẽ là cầu nối, là nền móng cho tiếng Anh của bạn bay cao, bay xa. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)