Khóa học Phát triển cá nhân

27 Tháng Tám, 2017

QUẢN TRỊ CẢM XÚC

Khóa học sẽ giúp bạn quản trị Cảm xúc chi phối mọi mặt của cuộc sống: tiền bạc, công việc, thời gian, thân thể. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)
26 Tháng Tám, 2017

SIÊU TRÍ NHỚ

Khóa học "Siêu trí nhớ" sẽ giúp bạn biến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, để có thể nhớ nhanh, nhớ lâu, với bất kỳ thông tin nào bạn muốn. (ưu đãi giảm tới 40% khi đăng ký qua HỌC VIỆN A)